Foto: Maria Smeds

Bibeläventyret pågår för fullt!

Nyhet Publicerad

Bibeläventyret pågår för fullt runt om i vårt pastorat och nu har mellanstadiet i Karesuando just klarat av Gamla testamentet. Ledare är Monica Nutti Blind och Maria Smeds. Nästa vecka blir det Sameskolans tur med första dagen av två om Bibeläventyret, Gamla testamentet.