Foto: Lise Edlert

Barnverksamheten i Tuolluvaara kyrka drar igång!