Foto: Anna Kuoksu

Andersmäss/Ándenbeaivi

Svensk-samisk familjegudstjänst med barnsång

Söndag 27 november kl 11:00, Jukkasjärvi kyrka
Birgitta Simma, präst
Maria Smeds, präst och sångledare
Elleonor Torneus, musiker
Efter gudstjänsten kyrkfika på Sámi Siidda Markanbaikki

Sångövningar på nordsamiska för barn inför gudstjänsten

Övningarna hålls:
Onsdagarna 16 och 23 november kl 18:15-19:00
Välkomna på en eller flera övningar. Vi övar samma
tre sånger vid alla övningstillfällen.

Vi träffas:
Onsdag 16 november, Jukkasjärvi kyrka
Onsdag 23 november, Lilla kyrksalen, Kiruna kyrka,
ingång på baksidan
Söndag 27 november, kl 10:00, Jukkasjärvi kyrka

Ledare: Maria Smeds
Tel: 0980-678 21
maria.smeds@svenskakyrkan.se