Foto: Olle Thoors

Adventsgudstjänst och julvesper med Lapplandsjägargruppen

Torsdagen 15 december hölls adventsgudstjänst och julvesper med Lapplandsjägargruppen i Kiruna kyrka. 
Det är en gammal tradition för regementet i Kiruna med julvesper i Kiruna kyrka som nu tas upp av Lapplandsjägargruppen. Gudstjänsten på torsdagen var offentlig för allmänheten.

I kylig blå skymning gjordes uppmarsch med facklor till kyrkan och klockornas ringning blandades med knarret i snön av många par kängor.
Överstelöjtnant Dean Walldén hälsade välkommen med påföljande befordran av nya underbefäl. Denna leddes av Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen.
Sedan höll komminister och bataljonspastor Lars Jarlemyr från Jukkasjärvi församling en tänkvärd predikan med anknytning till säkerhetsläget i 
Europa och världen. Under gudstjänsten sjöngs fina julpsalmer
och vid orgeln satt organist Robert Pauker.

Foto: Olle Thoors
Komminister och bataljonspastor Lars Jarlemyr håller predikan. Foto: Olle Thoors
Lars Jarlemyr, Lars Karlsson och Dean Walldén tar avsked av alla deltagare vid dörren. Foto: Olle Thoors