Musik i Jukkasjärvi församling

I Jukkasjärvi församling frodas ett rikt musikliv. Allt från ett spännande konsertutbud till körer för alla åldrar.

Svenska kyrkan är en av landets största kulturaktörer. 
Vi har ett arv av tusenåriga miljöer, byggnader, musik, bilder och liturgi.
Musiken har haft en given plats inom Svenska kyrkan i flera hundra år. 
Vi erbjuder musik i gudstjänster, musikgudstjänster, konserter och andra evenemang både i egen och andras regi.
Musiken ger en upplevelse där ord inte räcker till, en möjlighet för den som besöker oss att lyssna och få en stund till eftertanke.

I Jukkasjärvi församling arbetar tre musiker – en organist och två kantorer.
Vi engagerar såväl amatörer som professionella musiker och strävar efter att kunna erbjuda musik inom många olika genrer, så att alla ska kunna hitta något de tycker om.
Konserter hålls året om, med såväl våra egna körer samt gästande, sångare och instrumentalister. Under sommartiden är det konsert en gång varje vecka från runt midsommar till en bit in i augusti.

Minnesmusik hålls generellt en gång i månaden under terminerna och där bjuder vi in till att under musik tända ett ljus för någon man tänker på eller saknar. 
Till jul bjuder vi på julmusik under samma koncept. Vid dessa tillfällen medverkar, förutom kyrkomusiker, en eller flera sångare från orten och ibland även någon instrumentalist.
Någon gång om året kommer en känd artist till oss och samverkar med 
någon av våra körer i en större konsert.

Vi samarbetar med Sensus vid våra arrangemang.

I församlingen har vi flera fina orgelinstrument. 
Orgeln har stor betydelse för musiken såväl i våra gudstjänster som i konsertsammanhang, som bärare av vår kristna europeiska musiktradition. 
Sverige är faktiskt världens orgeltätaste land per capita, med ca 3.400 instrument!

För frågor om musikverksamheten, kontakta organist Robert Pauker.
robert.pauker@svenskakyrkan.se
0980-128 23