Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation i Jukkasjärvi församling

Du är välkommen till konfirmation i kyrkan, oavsett om du tror, tvivlar eller bara är nyfiken. Under konfirmandtiden får du lära dig mer om dig själv och Gud. Du får möjlighet att utforska några av livets många frågor tillsammans med andra. Vi pratar om livet – på gott och ont. Samtidigt får du många nya upplevelser.

Konfirmation 2022

Inbjudan till alla födda 2007 kommer snart i brevlådan.

Om du har funderingar om konfirmation, hör av dig till någon av oss ledare:

Anita Fors, tel: 0980-129 03, epost: anita.fors@svenskakyrkan.se
Lise Edlert, tel: 0980-129 54 , epost: lise.edlert@svenskakyrkan.se
Kristina Fjellström Råman, präst, tel: 0980-128 75