Foto: Olle Thoors

Kiruna kyrkogårds gravkapell

Gravkapellet är uppfört 1931–1933 och står på Kiruna kyrkogård i Tuolluvaara. Kapellet är ritat av arkitekt Gustaf Wickman.