Foto: Olle Thoors

Kiruna kyrka

Öppettider:

Fram till 18 juni:
Öppet dagligen 10:00–15:30
19 juni till 11 augusti:
Måndag-fredag 09:00–17:45
Lördag-söndag 10:00–15:30
Guide tillgänglig måndag-fredag

Opening hours:

Until 18th of June:
Daily 10:00–15:30
19th of June to 11th of August:
Monday–Friday 09:00–17:45
Saturday-Sunday 10:00–15:30
Guide in the church, Monday to Friday

Kiruna kyrka ritades av arkitekten Gustaf Wickman (1858-1916), och invigdes 1912 av biskop Olof Berqvist.
Kyrkan är en av Sveriges största träbyggnader och ett unikt byggnadsverk.
Stilen kyrkan är byggd i är nygotik och interiören har drag av nationalromantik och altarets komposition andas jugendstil. Kyrkan har en närmast kvadratisk plan, att jämföra med en så kallad centralkyrka. Mitt- och tvärskepp är lika långa.
Takkonstruktionen kan beskrivas som två prismor som skär varandra, i var ände avslutade med ett stort fönsterverk. Kyrkans glasade överpartier ger kyrkorummet ett rikt överljus.

Kiruna kyrka, interiör.

Golvmaterialet i kyrkan är av trä. Utbyggnaderna är lägre, både vapenhuset i väster och det rakt avslutade koret i öster, flankerat av en sakristia i norr och en diagonal sal i söder. Fasadbeklädnaden och den röda taktäckningen är av kyrkspån. En takryttare står i skärningspunkten där långhusets fyra sadeltak möts. Kyrkan vilar på en murverkssockel av natursten. Tornet är i form av en spira. Kiruna kyrka har ett dominerande läge på en höjd i en naturpark i centrala samhället.

Kiruna kyrka med klockstapel. Foto: Olle Thoors

Skulptören Christian Eriksson har gjort flera av kyrkobyggnadens skulpturer, liksom reliefen ovanför entrén. Den mörka porten därunder har utformats av Ossian Elgström. De kraftiga järnbeslagen anspelar på religiösa symboler, såsom fiskar och tuppar.
Prins Eugen har målat altartavlan, som föreställer ett stiliserat, solbelyst landskap.
I kyrkan finns det bara ett enda kors och det är träkorset som står på altaret.
Byggnationen av Kiruna kyrka bekostades av LKAB och dess disponent Hjalmar Lundbohm lär ska ha sagt till arkitekten; "Du skall rita en kyrka som är som en lappkåta".

Altare med målning av prins Eugen.

Kiruna kyrkas klockstapel färdigställdes mellan 1906 och 1907.
Den är uppförd i trä och indelad i tre delar; underbyggnad, klockkammare och en kupolformad spira.
Klockkammaren har två klockor, en större och en mindre. På den större finns en ingraverad versstrof av Albert Engström. Kammaren hålls uppe av drygt tjugo meter höga master av trä som fraktats till Kiruna från de ryska skogarna vid Vita havet via Narviks hamn.

Kiruna kyrka, orgelfasad.

Kiruna kyrka har haft två orglar sedan invigningen.
1912 – Inför invigningen av kyrkan byggdes en orgel av orgelfirman Åkerman & Lunds Orgelfabrik AB, Sundbybergs köping. Den hade 21 stämmor, två manualer och pedal.
1949 – Restaurering. Den första och enda restaureringen av 1912 års orgel genomfördes av Grönlunds orgelbyggeri från Gammelstad.
1955–1957 – Ny orgel byggdes av orgelbyggare Rudolph von Beckerath, Hamburg. Fasaden är ritad av Otto Firle, Düsseldorf.
1978 – Renovering. En genomgripande renovering och ombyggnation av orgeln genomfördes av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad.
2006 – Renovering. Orgeln återinvigdes 2007.
Nuvarande orgel har 41 ljudande stämmor fördelade på 4 manualer och pedal.

Källa: Wikipedia och Norrbottens museum