Foto: Olle Thoors

Jukkasjärvi kyrka

Öppettider:

Öppen varje dag 09:00–15:00

Opening hours:

Daily 09:00–15:00

Kyrkan uppfördes 1607-08 och färdigställdes 1785. Mittenpartiet byggdes omkring år 1607 medan det nuvarande koret och vapenhuset tillkom 1726 då kyrkan byggdes om. Den fristående klockstapeln byggdes under 1740-talet och orgelläktaren färdigställdes 1785. I samband med reparationen av kyrkan 1907 togs trägolvet upp och blottade 87 gravplatser därunder.

Jukkasjärvi kyrka är en timrad, rödfärgad byggnad, med en fristående klockstapel. Kyrkan är byggd i timmerkistkonstruktion, en konstruktion som är den enda bevarade i landet och Jukkasjärvi kyrka är den äldsta kyrkan i landskapet Lappland.

Jukkasjärvi kyrka, interiör.© Bror Hjorth / Bildupphovsrätt 2020 Foto: Olle Thoors
Altartavla av Bror Hjorth. © Bror Hjorth / Bildupphovsrätt 2020 Foto: Olle Thoors

Altartavlan, utformad av Bror Hjorth, är en iögonfallande del av kyrkorummet.
Den är en gåva från LKAB och överlämnades i samband med kyrkans 350-årsjubileum 1958. Altartavlan är en triptyk, skuren i teakträ. I mitten finns en Kristusgestalt och på sidomålningarna får man möta en del av prästen Lars Levi Laestadius liv. Inför invigningen av altartavlan ville Bror Hjorth ha en dopfunt i kyrkan. Jukkasjärvibon Vilhelm Isaksson fick uppgiften att tillverka den och på uppdrag av Bror Hjorth fick han endast använda yxa som redskap.

Den nuvarande orgeln invigdes av ärkebiskop Gunnar Weman år 1997 och är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad. Den konstnärliga utsmyckningen av orgelfasaden utfördes av konstnären Lars-Levi Sunna. Fasaden har solen och det kristna korset i centrum. Orgeln är gjord av masurbjörk, renhorn och rågarvat skinn. Även tangentbordet är utfört i björk och renhorn. Registret är utsmyckat med olika tecken tagna från den samiska mytologin.

Källa: Wikipedia och Norrbottens museum

 

Orgelfasad i Jukkasjärvi kyrka. © Lars-Levi Sunna / Bildupphovsrätt 2020 Foto: Olle Thoors
Klockstapel, Jukkasjärvi kyrka. Foto: Lise Edlert