Foto: Kristin Lidell/IKON

Dop

Du lilla barn som nyss fötts till det här livet. Ni nyblivna föräldrar. Du som just fått barnbarn. Du som inte döptes när du var riktigt liten men som vill bli döpt nu. Du som fick vänta med ditt dop tills du kunde bestämma själv.       Du som längtar efter dopet. Välkommen!

 

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör den döpte Svenska kyrkan.
Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Både barn och vuxna döps

Nyblivna föräldrar erbjuds att döpa sitt barn och inbjuds till samtal om dopets innebörd och om de praktiska förberedelserna för dopgudstjänsten. Dopgudstjänsten är en del av församlingens gudstjänstliv. Dop kan ske i samband med våra gudstjänster på söndagar. Dop kan även ske på lördagar eller efter överenskommelse på annan tid.
Varje år döps drygt 70 procent av alla födda barn enligt Svenska kyrkans ordning.

Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandarbetet döps före sin konfirmation. Svenska kyrkan erbjuder också vuxna som ännu inte är döpta undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop. Svenska kyrkan är det trossamfund i Sverige som döper flest vuxna.
Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna dop. Omdop förekommer inte.