Foto: Olle Thoors

Diakoni

Kyrkans sociala engagemang där diakoni strävar efter att finnas till hands för människor i vardag och i kris. Kristen tro i praktisk handling.

Mer information om församlingens arbetsketsar finns under nyheter och löpande i vår veckospalt i Kiruna annonsblad.

Diakoni är en av kyrkans fyra grundläggande uppgifter.
Diakoni är kyrkans sociala engagemang och kallas ibland för tro i praktisk handling.
Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för att möta människor som oavsett orsak befinner sig i utsatta situationer. Den kristna tron visar sig i omtanke om vår nästa, vår medmänniska.
Kyrkans trovärdighet hör ihop med kyrkans engagemang för svaga och utsatta i samhället. Därför är det viktigt att kyrkan finns med i många sammanhang och hjälper och stöttar människor som har det svårt på olika sätt.

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Livet självt utsätter oss människor för ensamhet, sorg, saknad, sjukdom och död.
Varje människa behöver bli bemött utifrån sina behov, stärkt i sin värdighet och i känslan av samhörighet med sina medmänniskor. Både andliga och värdsliga frågor ska respekteras i kris och svåra situationer.
Några av diakonins viktiga arbetsområden handlar om stödsamtal, själavårdssamtal, hembesök, och gruppverksamhet. Diakonin arbetar även med ekonomiskt bistånd via församlingskollekter och frivilliga gåvor samt hjälp i kontakten med myndigheter.

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Med hjälp av frivilliga insatser bidrar församlingarna med insamling av pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. De frivilliga gör ett viktigt och uppskattat arbete och deras insatser är en mycket betydelsefull del inom Svenska kyrkans verksamhet. Den diakonala verksamheten arbetar med att ge stöd till de människor som vistas inom församlingen.

Kiruna pastorat ser övergripande prioriteringsområden inom det diakonala arbetet:
- Att stödja barn, ungdomar och vuxna i deras livssituation
- Skapande av mötesplatser för alla åldrar som är gemenskapande