Foto: Lise Edlert

Barnverksamhet i Jukkasjärvi församlingsgård