Foto: Anita Fors

Loftet

STORIORER för dig som går i årskurs 4-6
Måndagar kl 15:00-16:30

Startar måndag 29 januari.

För information ring Isabelle: 0980-678 11