Foto: Johannes Frandsen, Ikon

Vuxenverksamhet

Det finns något för alla i kyrkan. Pilgrimsvandra, sjunga, umgås, meditera, prata om bibeln, fika eller be tillsammans. Vi vill att kyrkan ska vara en plats för både vila och aktivitet, gemenskap och avskildhet.

Du kan komma hit för att sjunga, umgås, meditera, sticka, samtala, laga mat, skratta, dricka kaffe, prata och be tillsammans med andra. Vi anordnar flera olika sociala aktiviteter för vuxna som stickkafé, språkkafé och samtalsgrupper om kristen tro.

Alla samtalsgrupper och sociala aktiviteter är öppna för alla som delar vår värdegrund om alla människors lika värde. Du behöver inte vara döpt eller konfirmerad eller ens troende för att delta. Du kommer med ett öppet samtal och bidrar med just dina erfarenheter.