Foto: Pixabay

Kören VIVA

Viva är en blandad kör för dig från gymnasiet och uppåt. Repertoaren är blandad med både modern popmusik och mer traditionella sånger.

kören viva

Övar i S:t Olofsgården i Ljungarum
Torsdagar klockan 19-20.30
Körledare Maria Svaninger Anefur