Foto: Albert Hillert/IKON

Varför firar vi gudstjänst?

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst.

Söndagen är den stora gudstjänstdagen, som i kyrkans historia räknas som den första dagen, skapelsens omvandling av mörkret till ljus men också dagen då Kristus uppstod från döden. Söndagens gudstjänst ger kraft åt vår fortsatta vecka.

Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Den ger uttryck för hur Jesus såg människan som behövde få mod och hopp tillbaka. Hur han öppnade Guds rike för alla, så att de kunde leva i sin vardag. 

Hur går gudstjänsten till?
En gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Viktiga delar är läsning ur bibeln och tolkning av vad bibelordet betyder för oss – idag, genom predikan, lovsång till Gud och bön. Under gudstjänster som kallas för mässa firas nattvard.

NATTVARDEN, MÅLTIDEN ÄR VIKTIG
Redan tidigt i den kristna historien tog sig berättelsen om Jesus uttryck i att man åt tillsammans. Det var den handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Men det blev också ett heligt skeende och inte bara en minnesmåltid. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått.

Nattvarden utgör ett av sakramenten i Svenska kyrkan. Sakrament innebär att det är en av Gud instiftad helig handling, en Guds gåva i vilken vi möter Honom. Nattvarden firas i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta. I nattvarden, som också kallas för måltiden, blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. Idag. Vid nattvarden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs och genom Andens närvaro: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om ett evigt liv räcks oss, och vi sänds därefter ut med ny kraft. Alla döpta är välkomna att delta i nattvarden.

Gudstjänst i församlingens kyrkor
I nästan alla kyrkor firas gudstjänst varje söndag. Ofta förekommer också gudstjänster andra dagar i veckan. De gudstjänster som firas i Jönköpings kyrkor hittar du i dels i kalendern nedan samt i annons i JönköpingsPosten sista fredagen i varje månad.

ÖPPEN FÖR ALLA
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.