Foto: Mikael Bergström

Ungdomsgruppen EPIC från Gräshagskyrkan reser till Sydafrika

När en grupp på 15 personer från Gräshagskyrkans ungdomsgrupp EPIC reser till Kapstaden 6 februari 2024 är det efter en lång planering och med ett fullspäckat program under 14 dagar för utbyte med ungdomar i Sydafrika.

Fokuset för resan är tydligt, att få ta del av sydafrikanska ungdomars vardag och framtidstro, syn på bland annat klimatförändringar, kyrkans roll i deras liv och samhället i stort.

Jag vet att detta kommer att påverka de svenska ungdomarna på ett positivt sätt genom att komma ut i världen och se ett annat liv och en annan kultur. Vi vill satsa på ungdomarnas framtid och uppmuntra deras relation med kyrkan och Gud. Detta är en del i det, säger TJ Bobbert, församlingspedagog i Gräshagskyrkan.

TJ leder gruppen

Han är född, uppvuxen och tidigare verksam 13 år i Kapstaden som missionär och därför van vid besök av många svenska volontärer. Han kommer att leda gruppen bestående av deltagare i ungdomsgruppen EPIC, 16-18 år gamla, samt två föräldrar.

Detta är ett fantastiskt arrangemang. Vi kommer att få uppleva mycket och få minnen för livet. Det blir säkert tuffa stunder och ett uppvaknande också, säger Robert Engdahl, som följer med som förälder.

Vi har tittat på en film om Sydafrika och har googlat en hel del. Jag tror att resan kommer att bli intressant och utvecklande. Vi kommer att se att alla inte har det lika bra som vi i Sverige. Jag tror att det blir väldigt roligt att umgås med de sydafrikanska ungdomarna, säger dottern Nellie.

Foto: Mikael Bergström

En mängd besök planerade

Med ett hyrt hus som utgångspunkt kommer de att ha en mängd aktiviteter med sydafrikanska ungdomar, besöka olika församlingar som St George`s Cathedral och Battswood Baptist Church. Det blir också bland annat besök på ungdomarnas skola samt barnsjukhus, barnhem, och ungdomsfängelse och möjlighet att delta i de inhemska församlingarnas humanitära arbete. Dessutom blir det tid för några av de kända besöksmålen som Godahoppsudden och Taffelberget.

TJ Bobbert menar att gruppen kommer att få en bra inblick i det samhälle som under många år genomsyrades av apartheid, men också hur dagens livsvillkor ser ut:

Min största längtan är att våra ungdomar ska få uppleva vilka livsvillkor man har i en annan del av världen, säger han.

För drygt ett år sedan väcktes tanken. Sedan dess har planeringen blivit allt intensivare. Vid varje fredagsträff i Gräshagskyrkan går man igenom den kommande resan, finansierad av Lunds missionssällskap och Svenska Kyrkan i Jönköping.

Detta kommer att bli en fantastisk upplevelse, konstaterar Alex Muresan, kommunikatör i Jönköpings församling, som dagligen kommer att publicera inslag på Svenska kyrkans Sociala Medier.

Ska bli långsiktigt utbyte

Målet är att resan ska bli inledningen på ett långsiktigt utbyte mellan församlingarna. TJ har kontakterna efter många år i staden och intresset finns från båda håll.

– Jag tror på den globala kyrkan och jag tror att Gud vill att vi ska lära oss av varandra. Visionen är att bygga en bro för framtiden, där vi har en bas i Sydafrika och samtidigt bjuder hit ungdomar till Sverige. Det handlar om hur vi som kyrka kan vara en Guds hand, som en del i hela Svenska kyrkans ungdomsarbete, säger han.

Rebecca Jansdotter Hultqvist, präst, arbetsledande komminister och chef för verksamhetsområde Söder, där Gräshagskyrkan ingår, konstaterar att det finns ett viktigt mål med resan:

Det är fantastiskt att ungdomarna får möta varandra. Jag räknar med att de kommer hem med upplevelser, kunskap och insikter som de kommer att berätta om för vår församling och andra. Att Lunds missionssällskap stödjer resan tror jag beror på att de vill verka för ett utbyte för att lära oss förstå andra kulturer och möta kyrkor i andra länder, säger hon.

Reportage: Mikael Bergström, kommunikatör i Svenska kyrkan i Jönköping