Foto: Pixabay

Kyrkliga syföreningen

Vi träffas, handarbetar, fikar och umgås. Onsdagar kl 14.00 jämna veckor i Österängskyrkan.