Om EFS Missionsförening

Verksamheten i Dalvikskyrkan bedrivs av EFS Missionsförening i Jönköping i samarbete med Svenska kyrkan Jönköping. EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan, har betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vi vill vara en rörelse där "Vi vill se människor och samhällen förvandlas av Jesus".

Missionsföreningen i Dalvikskyrkan har en styrelse som leds av ordförande Britta Viklund. Utöver styrelsen finns olika utskott så som verksamhets- och missionsutskott (VMU), fastighetsutskott och barn- och ungdomsutskott.

Missionsföreningen har en samarbetskyrka i Hobbora Kelly i Etiopien. Församlingarna ber för varandra och vi har flera gånger besökt varandras länder.

Vill du veta mer eller bli medlem?

Läs mer om EFS här

 

Vill du bli medlem i Missionsföreningen i Dalvikskyrkan?

Kontakta Britta Viklund 070-271 65 14

För mer information kontakta

Martin Fredh

Martin Fredh

Svenska kyrkan Jönköping

Präst, Dalvikskyrkan