Vägen framåt - uttalande kring medarbetarundersökningen i media

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av medierapporteringen i bland annat Jönköpings-Posten i november 2021, vill vi berätta om hur vi jobbar framåt för Svenska kyrkan Jönköping.

Bakgrund

I november rapporterade Jönköpings-Posten, Jnytt och P4 Jönköping om resultatet av den senaste medarbetarundersökningen bland alla anställda i församlingen. Resultatet i undersökningen har bland annat visat på ett bristande förtroende för församlingsledningen. Många i personalen har även uttryckt en oro inför det förändringsarbete som pågår och kring bristande kommunikation från ledningen.

Vad görs nu?

Resultatet i delarna som handlar om förtroendet för ledningen är inte bra. Det här är någonting som vi alla vill komma till rätta med. Vi tar resultatet med de låga förtroendesiffrorna på största allvar. Vi kan bättre än så här. Därför påbörjades redan tidigare i höst ett arbete för att hitta en ny väg framåt för församlingen. Arbetet bygger på att ta fram ett förslag på en ny organisations- och ledningsstruktur.

Tillsammans med bland andra fackliga parter och skyddsombud jobbar vi nu intensivt med att ta fram förslag på en ny struktur som ska kunna vara på plats redan under början av 2022.

Att återfå en strukturerad och förtroendefull arbetssituation är högsta prioritet just nu.

Som en del av den världsvida kyrkan är vi satta att verka i Jönköping med ett budskap om fred och försoning. Det budskapet vill vi fortsätta att sprida, bland annat genom det diakonala och sociala arbetet. Ett arbete som görs idag och under årets alla dagar.

Med vänliga hälsningar pastorala chefsgruppen med flera,

Erik Dreier, Pär Sjöstrand, Nina Palmgren, Peter Wickström, Martin Ahlqvist, Fredrik Hollertz, Linda Wennerholm, Anna Knutsson, Staffan Yngvesson och Ann Aldén