Gravsättning

Ett av de viktigaste besluten är att besluta om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Enligt begravningslagen ska stoften av den avlidne kremeras eller gravsättas inom 30 dagar efter dödsfallet. Ska en ny gravplats väljas eller finns det redan en grav som den avlidne ska gravsättas i?

Gravsättning sker oftast i samband med en begravningsceremoni eller i anslutning till den och innebär att den avlidnes stoft placeras för sin slutgiltiga vila. Det kan ske i samband med en jordbegravning då kistan sänks ned i en grav eller efter en kremering då urnan med askan från den avlidne gravsätts. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge uppskov med kremering eller gravsättning. 

Kremation kan ske antingen innan (akt med urna) eller efter en begravningsceremoni (kremationsbegravning). Gravsättning efter en kremation måste dock ske inom ett år efter kremering. I väntan på gravsättning förvaras urnorna hos huvudmannen och du får som privatperson inte förvara den hemma.

Gravsättning på annan ort

Ibland finns det en önskan om att få begravas på en annan ort, kanske där man vuxit upp som barn. Att bli gravsatt på en annan ort, det vill säga i ett annat förvaltningsområde än där den avlidne var folkbokförd, går bra om det finns plats.

Egentillverkad kista

En egentillverkad kista eller urna får användas om de följer de kravspecifikationer som finns. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare information om lokala förutsättningar som du kan behöva ta hänsyn till.

Rekommenderad kravspecifikation för egentillverkad kista eller askurna

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:
Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 036-30 35 06
Epost: Kyrkogårdsförvaltningen
Besöksadress: Östra Storgatan 45, 553 21 Jönköping