Meny

Enkla gudstjänstordningar för påsken

Påsken 2020 kommer att bli annorlunda i stora delar av världen. Samtidigt är påskens evangelium - livets seger i Jesus Kristus över synd, död och ondska - lika aktuellt. Kanske har vi i just denna situation en viktigare uppgift än någonsin att både påminna oss själva om, och vara bärare i världen av det hopp som den kristna påsken innebär. Här följer ordningar för att fira gudstjänst hemma.

Rummet

Många av de saker vi brukar göra tillsammans kan göras i litet format hemma för att gestalta påskens vandring från död till liv. Du kan till exempel inreda ett litet bord som får gå från fastans karghet (en enkel duk, ett ljus och en videkvist), till skärtorsdagens avklädande (prydnader plockas undan under bön), till långfredagens nakenhet (ett tomt bord, kanske med en snittblomma utan vas) och slutligen påskdagens fest och blomning när bordet kan fyllas med ljus, blommor och en Kristusbild.

Tiden

Fira gärna på samma tid som församlingen brukar fira gudstjänst. Du kan också fira klockan 18 på skärtorsdagen, klockan 10 på långfredagen och 10 på påskdagen i vetskap om att andra då firar gudstjänst enligt ordningen i häftet.

Psalmer, bibeltexter och böner

I ordningen finns förslag på psalmer. Av upphovsrättsskäl har vi tryck sådana som är ”fria”. Det går naturligtvis att sjunga andra (eller fler) psalmer. Om du inte har en psalmbok hemma kan du be din församling om att få låna en.

Om du inte har en Bibel hemma så kan du hitta hela Bibeln på bibeln.se. Bibeln finns också i olika appformat för smarta telefoner.

Bönerna är hämtade ur någon av Svenska kyrkans  gudstjänstböcker eller är nyskrivna.

Lägg frimodigt till egen bön där hjärtat och anden vill.

Fira påskandakt med barn

Om det finns barn i hemmet är ett sätt att göra påsken tillgänglig att berätta om den med hjälp av symbolhandlingar och ting.

På skärtorsdagen går det att ta fram ett fat och handduk och berätta om när Jesus tvättade lärjungarnas fötter, firade sin sista måltid med dem och gav dem budet att älska varandra. Tvätta varandras fötter. Berätta om kyrkan som är en gemenskap där vi försöker att leva som Jesus ville, där den största blir den minstas tjänare och där alla har en plats i gemenskapen med honom.

På långfredagen går det att gå ut i naturen och hämta karga pinnar och några stenar. Pinnarna läggs på golvet som ett kors. Berätta om korsfästelsen konkret, men utan onödiga detaljer som kan skrämma barnen. Berätta att Jesus valde korset för att bära allt det som inte vi kan. Lägg var och en en sten vid korsets fot för att visa att det var våra synder han valde att bära, för att han älskar oss.

På påskdagens morgon kan ni ta fram en bukett blommor som ni plockat eller köpt. Berätta om kvinnorna som kom till graven för att sörja, men som först fick veta att Jesus lever och hade besegrat döden. Gör fint och tänd ljus, sätt blommorna i er finaste vas, sjung av glädje tillsammans, för Jesus lever idag! Berätta att varje söndag är en påskdag och att det är därför vi firar gudstjänst:

vi får ge våra bördor till Jesus, och han kommer med sin kärlek och sitt löfte om gemenskap i ett liv som aldrig dör.

Varje stund kan inledas med en sång, följas av berättelsen och symbolhandlingen. Därefter kan man fortsätta med en bön där vi tackar för Jesus, ber för världen, oss själva och våra närmaste.

Om barnen ännu inte lärt sig Herrens bön eller Gud som haver kan bönerna bes en rad i taget så att någon säger före, och de andra säger efter.

Avsluta gärna med en välsignelse och en sång.

vi finns här för dig!

Känner du dig orolig eller ensam? Behöver du någon att prata med? Ring 036-30 35 00 och be att få prata med en präst eller en diakon. Jourhavande präst nås på 112 alla dagar klockan 17-08. Samtalet är gratis.