Foto: Kristina Strand, IKON

Enkel ordning för hemmagudstjänst

Vi har alla tillgång till gudstjänster här på webben, på radio eller i tv. Det är också fullt möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden.

Här nedan finns en enkel ordning för att ensam eller tillsammans med andra i sitt hem fira gudstjänst utifrån söndagens firningsämne. (Om du har tillgång till en psalmbok så kan det vara bra att veta att den oftast har både en bönboksdel och söndagarnas bibeltexter i slutet.) Psalmer kan alltid sjungas – och alltid läsas, tyst eller högt.

Om du känner att du behöver stöd i att samla tankarna kan du göra i ordning en plats särskilt för den här och andra bönestunder. Kanske med ett ljus att tända och något att fästa blicken vid, till exempel en ikon eller någon annan bild.

vi finns här för dig!

Känner du dig orolig eller ensam? Behöver du någon att prata med? Ring 036-30 35 00 och be att få prata med en präst eller en diakon. Jourhavande präst nås på 112 alla dagar klockan 17-08. Samtalet är gratis.