Foto: Kicki Alm

Krematoriet

Krematoriet i Jönköping finns på Skogskyrkogården. Här utförs kremationer för Jönköpings församling samt andra församlingar som inte har ett eget krematorium.

Kremering innebär att kistan med den avlidne förbränns till aska. Askan gravsätts sedan i en grav, minneslund eller askgravlund. Den kan också spridas i naturen efter tillstånd från länsstyrelsen.

Urnförvaring

I väntan på att urnan med aska ska gravsättas förvaras den i ett urnrum i krematoriet. Du som anhörig är välkommen att besöka urnrummet men kontakta personalen i förväg eftersom rummet hålls låst.

Urnan måste gravsättas inom ett år efter kremationen enligt begravningslagen. Vid särskilda skäl går det få längre tid.

Värdighet och respekt är viktigt i arbetet med kremering och askberedning. Krematoriet är öppet för besök av anhöriga och grupper. Kontakta oss om du är intresserad av ett besök.

 

Jönköpings krematorium

Telefon: 036-31 36 19/20 

Besöksadress: Skogskyrkogården
Norrahammarsvägen 32, 553 39 Jönköping

E-post: Krematoriet