Foto: Per-Axel Svensson

Jönköpings oratoriekör

Jönköpings Oratoriekör är en blandad kör med en repertoar bestående i första hand av större kyrkomusikaliska körverk, men även annan sakral musik.

Kören ger två större konserter per år, en i passions- eller påsktiden och en i jultiden. Därutöver sjunger kören också vid högmässor i Kristine kyrka.

jönköpings oratoriekör

Övning i Kristinagården
Tisdagar klockan19.00–21.00
För att bli medlem tillämpas provsjungning

Körledare

Fredrik Sjöblom

Fredrik Sjöblom

Svenska kyrkan Jönköping

Organist, Kristinagården, Kristine kyrka