Foto: Josefine Setterström

Vanliga frågor

Vad kostar det att få hjälp hos familjerådgivningen? Hur snart kan man få tid? Har ni tystnadsplikt? Vi svarar på dina frågor.

Vad kostar det?

200 kronor om du bor i församlingar som bekostar familjerådgivningen

100 kronor för enskilda samtal (max sex samtal per person erbjuds)

Församlingar som är med och driver familjerådgivningen i Södra Vätterbygden är Jönköping, Habo, Huskvarna, Bankeryd, Rogberga-Öggestorp, Lekeryd, Mullsjö och Norra Mo församlingar. Bor du i någon av dessa församlingar är avgiften 200:- om du kommer som par och 100:- om du kommer enskilt (max sex samtal per person erbjuds). Bor du i någon annan församling så ta kontakt med Svenska kyrkan där du bor. 

Hur snart kan man få tid?

Periodvis är det många som går hos oss. Vad vi då kan erbjuda är att bli satt på en väntelista. Du blir då uppringd så snart vi har lediga tider.

För att väntelistan för enskilda samtal inte ska bli för lång har vi satt en maxgräns på dessa - allt för att så många som möjligt ska få komma till oss inom en rimlig tid.

Kan man komma själv?

Ja, då möter du en av oss.     

Har ni tystnadsplikt?

Självklart, samtalet sker under sträng sekretess.

Kan man komma över en otrohet?

Ja men tilliten behöver återskapas. Det här behöver få ta sin tid.

Kan man komma på samtal då vi vill separera?

Ja, vi arbetar med samtal både vid separation eller reparation.

Arbetar ni efter någon särskild metod?

Vi anpassar metod efter det som paret/personen vill arbeta med. En av metoderna vi ofta använder är EFT (Emotionally Focused Couples Therapy) vilket är en inriktning inom psykoterapin som kännetecknas av att fokus ligger på de emotionella band som finns mellan makar och familjemedlemmar.