Foto: Kristian Kabelacs

Du behövs!

Låt oss skapa en bättre värld tillsammans. Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I Jönköping och i världen. Du behövs!

De flesta har hört berättelsen om mannen som blir överfallen av rövaren mellan Jerusalem och Jeriko och lämnas svårt skadad på marken. Berättelsen om hur en förbipasserande präst viker åt sidan och går förbi och om hur en levit gör likadant. Berättelsen om hur den som till slut tar hand om den utsatte, räddar honom, är en samarier. En av andra illa ansedd men en barmhärtig man. Den barmhärtiga samariern (Luk 10:25-37) väcker frågan om vem du är?

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I kyrkan kan det handla om att hjälpa till med kyrkfika, gruppverksamheter eller besöka ensamma människor. Som medlem är du också med och bidrar till att vi tillsammans kan fortsätta hjälpa våra medmänniskor till ett gott liv.

 Vill du också hjälpa till? Kontakta oss så berättar vi mer.

kontakta jönköpings församling

Växel: 036-30 35 00

Församlingsexpedition: 036-30 35 50

Epost: info@svenskakyrkanjonkoping.se