Foto: Kristian Kabelacs

Du behövs!

Låt oss skapa en bättre värld tillsammans. Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I Jönköping och i världen. Du behövs!

De flesta har hört berättelsen om mannen som blir överfallen av rövaren mellan Jerusalem och Jeriko och lämnas svårt skadad på marken. Berättelsen om hur en förbipasserande präst viker åt sidan och går förbi och om hur en levit gör likadant. Berättelsen om hur den som till slut tar hand om den utsatte, räddar honom, är en samarier. En av andra illa ansedd men en barmhärtig man. Den barmhärtiga samariern (Luk 10:25-37) väcker frågan om vem du är?

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I kyrkan kan det handla om att hjälpa till med kyrkfika, gruppverksamheter eller besöka ensamma människor. Som medlem är du också med och bidrar till att vi tillsammans kan fortsätta hjälpa våra medmänniskor till ett gott liv.

 Vill du också hjälpa till? Kontakta oss så berättar vi mer.

kontakta jönköpings församling

Växel: 036-30 35 00

Församlingsexpedition: 036-30 35 50

Epost: jonkoping.info@svenskakyrkan.se

Skänk en gåva!

Vill du skänka en gåva till diakonalt (socialt) arbete i Svenska kyrkan Jönköping? Insamlade medel går oavkortat till behövande i Jönköping. Vänligen märk inbetalningen med "Gåva". Du skickar din gåva till Swishnummer 123 540 09 32 eller bankgiro 545-6546. Tack för ditt stöd!

Julgåvan - hjälp en människa i din närhet

Det finns många jönköpingsbor som behöver extra stöd inför julen. Med julgåvan hjälper du en människa i din närhet genom Svenska kyrkan Jönköpings lokala arbete.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Händer mot himmel. Världskartan är målad på händerna

Engagera dig internationellt

Vill du göra något handfast i kampen för en mer rättvis värld? Här kan du delta i påverkanskampanjer, åka på utbyte, bli ombud, bli Ageravolontär eller engagera dig på något annat sätt i din egen församling.