Bymarkskyrkans lekmannakår

Varmt välkommen till gemenskap i vår lekmannakår med engagemang, glädje och ansvar efter vars och ens förmåga. Vi tillhör en riksorganisation med ca 4 500 medlemmar - Svenska kyrkans lekmannaförbund.

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila

Matt 11:28

Stadgar för Bymarkskyrkans lekmannakår

Vi vill i glädje och tacksamhet:

  • samla kvinnor och män, unga och gamla, till engagemang och ansvarstagande för vår Svenska kyrka
  • främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv
  • skapa opinion för kristna värderingar i samhället
  • vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter
  • verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan

Lekmannakårens styrelse (kårråd)

Anders Nordberg, ordförande 0708-95 28 28 eller 036-71 13 63
Roland Ivarsson sekreterare  036-12 27 92 eller 0708-80 22 32
Bengt Olsson, kassaförvaltare 036 -16 74 67
Barbro Johansson 036-71 02 53
Karin Johansson 036-12 41 14
Helena Sköld 073-800 96 37
Ingrid Modéus 036-12 46 25
Kerstin Cederwall 036-71 27 00
Roland Björn 070-830 29 88
Martin Ahlqvist, kaplan, 036-30 35 91

Bli medlem i lekmannakåren

Årsavgiften till lekmannakåren är 150 kr och sätts in på kårens plusgiro: 41 23 59 -2 (senast den 31 mars medlemsåret).

Du blir medlem genom att betala årsavgiften. Medlem kan den bli som stöder kårens målsättning enligt de fem punkter som anges ovan. Om du har frågor som rör medlemskap, vårt program eller lekmannakårens verksamhet är du välkommen att ringa till kårens ordförande.

Aktuella träffar för lekmannakåren hittar du i kalendern