Foto: Tommy Hvitfeldt

Bibelläsning

Bibelläsningsplanen är uppbyggd så, att vi på veckans ”röda” dagar läser någon av den aktuella dagens texter. På veckans vardagar läser vi sedan Lukas evangelium, kapitel för kapitel.