Foto: Jokkmokks församling

Puottaure kyrka

Träkyrkan uppfördes åren 1904-1907 under ledning av byggmästare E G Kristiansson. Arkitekt var Gustaf Hermansson. Den är en träkyrka med långhus och torn. Dopfunten och predikstolen är konstruerade av Julius Johan Forsberg. Kyrkan är i bruk och används främst vid julotta, allhelgonagudstjänst och begravningar. Kyrkan har genomgått en del invändiga renoveringar. 2022-23 togs det ursprungliga korfönstret fram och koret fick ett nytt utseende. 

Hitta till Puottaure kyrka