Foto: Jokkmokks församling

Personal

Vilka är vi som arbetar i din församling?

Diakoni

Anna-Lena Lövgren

Välkommen till Jokkmokks församling

Diakoni

Mer om Anna-Lena Lövgren

Arbetar i barn- och äldreverksamhet

Birgit Meier-Thunborg

Välkommen till Jokkmokks församling

Diakoni

Mer om Birgit Meier-Thunborg

Arbetar i barn- och äldreverksamhet.

Gunnevi Strandh

Välkommen till Jokkmokks församling

Diakoni

Mer om Gunnevi Strandh

Barnverksamhet

Församlingsexpeditionen

Kristina Holmbom

Välkommen till Jokkmokks församling

Församlingsexpeditionen

Mer om Kristina Holmbom

Inventering och dokumentation

Elisabeth Nilsson

Välkommen till Jokkmokks församling

Församlingsexpeditionen

Lena Strömbäck

Välkommen till Jokkmokks församling

Församlingsexpeditionen

Mer om Lena Strömbäck

Kanslist

Viola Walkeapää

Välkommen till Jokkmokks församling

Församlingsexpeditionen

Mer om Viola Walkeapää

Kyrkokamrer

HR-strateg

Elena Veräjä

Välkommen till Jokkmokks församling

HR-strateg, Präst

Mer om Elena Veräjä

Prästkandidat, HR-strateg

Konservatorsassistent

Lisa Jonsson Gunnare

Välkommen till Jokkmokks församling

Konservatorsassistent

Mer om Lisa Jonsson Gunnare

Konservatorsassistent

Musiker

Maria Engman

Välkommen till Jokkmokks församling

Musiker

Mer om Maria Engman

Kantor

Alexander Olsson

Välkommen till Jokkmokks församling

Musiker

Mer om Alexander Olsson

Vik. organist

Präst

Gotthard Nilsson

Välkommen till Jokkmokks församling

Präst

Mer om Gotthard Nilsson

Kyrkoherde

Boel Paulin

Välkommen till Jokkmokks församling

Präst

Mer om Boel Paulin

Präst

Elena Veräjä

Välkommen till Jokkmokks församling

HR-strateg, Präst

Mer om Elena Veräjä

Prästkandidat, HR-strateg

Vaktmästare

Anna-Lena Andersson

Välkommen till Jokkmokks församling

Vaktmästare

Mer om Anna-Lena Andersson

Kyrkvaktmästare och lokalvårdare

Jimmy Enlund

Välkommen till Jokkmokks församling

Vaktmästare

Mer om Jimmy Enlund

Arbetsledande vaktmästare

Håkan Eriksson

Välkommen till Jokkmokks församling

Vaktmästare

Mer om Håkan Eriksson

Kyrkogårdsvaktmästare

Linda Fjellström

Välkommen till Jokkmokks församling

Vaktmästare

Mer om Linda Fjellström

Lokalvårdare/ kyrkvaktmästare

Erik Anders Iverstrand

Välkommen till Jokkmokks församling

Vaktmästare

Mer om Erik Anders Iverstrand

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kai Mattsson

Välkommen till Jokkmokks församling

Vaktmästare

Mer om Kai Mattsson

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Max Svensson

Välkommen till Jokkmokks församling

Vaktmästare

Mer om Max Svensson

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare