Foto: Jokkmokks församling

Medlem i Svenska kyrkan

Vad innebär det?

Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan?

Det är bra att reflektera över det, att ställa sig den frågan och bli påmind om vad Svenska kyrkan faktiskt gör. 

I Jokkmokks församling bedriver vi gudstjänst, diakoni, mission och undervisning. Det är Svenska kyrkans uppdrag enligt Kyrkoordningen. I det ingår all verksamhet som finns i församlingen, allt från själavårdande samtal och hembesök till barnverksamhet och konfirmation. Vi möter människor i alla åldrar i livets olika skeenden, i glädje och sorg. Vi firar gudstjänst varje söndag som regel i Jokkmokk och ytterligare i någon av våra många kyrkor. 

Visste du att det finns över 5000 körer i Svenska kyrkan? En av dem finns här i Jokkmokk, Dálvaddiskören, som övar varje vecka. 

 Svenska kyrkan gör också mycket annat, på andra platser än i Jokkmokk. Besök gärna svenskakyrkan.se och ta del av allt spännande och intressant som bedrivs där! 

Medlemskapet 

Medlem i kyrkan blir du genom dopet. Är du döpt och gått ur Svenska kyrkan och vill bli medlem igen, då fyller du i att du är döpt i Svenska kyrkans ordning på inträdesblanketten. 

Det kostar inget att gå ur kyrkan. Enklast är att beställa en blankett från församlingen alternativt besöka expeditionen och fylla i på plats och lämna in. 

 Din medlemsavgift grundas på din inkomst. Du ser på din deklaration vad du betalt i avgift. Tänk på att begravningsavgiften är något annat och inget som går att säga upp. 

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. 

Har du frågor - hör av dig till oss! Våra kontaktuppgifter hittat du under kategorin personal eller kom förbi oss på en kopp kaffe, vi finns på Borgargatan 9. 

 

 

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Vad är skillnaden?