Foto: Jokkmokks församling

Medlem i Svenska kyrkan

Vad innebär det?

Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan?

Det är bra att reflektera över det, att ställa sig den frågan och bli påmind om vad Svenska kyrkan faktiskt gör. 

I Jokkmokks församling bedriver vi gudstjänst, diakoni, mission och undervisning. Det är Svenska kyrkans uppdrag enligt Kyrkoordningen. I det ingår all verksamhet som finns i församlingen, allt från själavårdande samtal och hembesök till barnverksamhet och konfirmation. Vi möter människor i alla åldrar i livets olika skeenden, i glädje och sorg. Vi firar gudstjänst varje söndag som regel i Jokkmokk och ytterligare i någon av våra många kyrkor. 

Visste du att det finns över 5000 körer i Svenska kyrkan? En av dem finns här i Jokkmokk, Dálvaddiskören, som övar varje vecka. 

 Svenska kyrkan gör också mycket annat, på andra platser än i Jokkmokk. Besök gärna svenskakyrkan.se och ta del av allt spännande och intressant som bedrivs där! 

Medlemskapet 

Medlem i kyrkan blir du genom dopet. Är du döpt och gått ur Svenska kyrkan och vill bli medlem igen, då fyller du i att du är döpt i Svenska kyrkans ordning på inträdesblanketten. 

Det kostar inget att gå ur kyrkan. Enklast är att beställa en blankett från församlingen alternativt besöka expeditionen och fylla i på plats och lämna in. 

 Din medlemsavgift grundas på din inkomst. Du ser på din deklaration vad du betalt i avgift. Tänk på att begravningsavgiften är något annat och inget som går att säga upp. 

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. 

Har du frågor - hör av dig till oss! Våra kontaktuppgifter hittat du under kategorin personal eller kom förbi oss på en kopp kaffe, vi finns på Borgargatan 9.