Kyrkorådet

Församlingens styrelse

Kyrkorådet har 7 ordinarie ledamöter. De är utsedda av kyrkofullmäktige, en folkvald församling som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Kyrkorådet sammanträder 6 gånger per år och behandlar tillsammans med kyrkoherde och andra tjänstemän frågor som rör personal, verksamhet, fastigheter och ekonomi.

Från och med 2018 ser kyrkorådet ut så här:

  • Sven Holmqvist, Porsi (S) ordförande
  • Bertil Fors, Vuollerim (S) vice ordförande
  • Eva Näslund, Jokkmokk (S)  ledamot
  • Jan Sjöberg, Vuollerim (S) ledamot
  • Ola Engström, Porjus (Sv) ledamot
  • Bitte Päiviö Nygård, Jokkmokk (Sv) ledamot
  • Harriet Nordqvist, Jokkmokk (Ba) ledamot

S - Socialdemokraterna

Sv - Samernas väl

Ba - Borgerligt alternativ