Foto: Jokkmokks församling

Kyrkogårdar

Begravningsplatser i Jokkmokks församling:

Jokkmokk:

Norra kyrkogården ligger lite utanför samhället längs väg 97. I anslutning till den ligger kyrkogårdsförvaltningens personal- och ekonomibyggnader. Här finns förutom gravfält för jordbegravningar även en minneslund för spridning av aska. 

Södra kyrkogården är en äldre gravplats där inga nya gravar upplåts. Den ligger på södra sidan om väg 97 närmare Notudden/ campingplatsen. Här finns ett gravkapell som används till gudstjänst och begravningsgudstjänst för ett mindre antal personer. Det används också till borgerliga begravningar.

Vuollerim: 

Vuollerims kyrkogård med gravkapell, urngravplats och ekonomibyggnader ligger i närheten av Lule älv.

Porjus:

Kyrkogården ligger mellan E 45 och Lule älv i södra delen av samhället. Här  finns ett gravkapell och även en minneslund.

Murjek:

Murjeks kyrkogård ligger i början av samhället när man kommer från Vuollerim. 

Kvikkjokk och Puottaure:

På dessa platser ligger kyrkogården i direkt anslutning till kyrkan.