Kvikkjokks kyrka

Kvikkjokks kyrka

1661 anlades ett smältverk i Kvikkjokk för smältning av silvermalm från gruvorna vid Alkavare. Vid den tiden användes "en målad stuga" som gudstjänstlokal till dess att det första kapellet byggdes 1763. Kvikkjokks nuvarande kyrka invigdes 1907 och arkitekt var Fritz Eckert. Kyrkan är byggd på samma plats som det första kapellet. Predikstolen, dopfunten, ett hörnskåp och ett altartäcke finns kvar från den gamla kyrkan. Kyrkan har restaurerats 1961.

 

Stormaktsdrömmarna blev tydliga när letandet efter malm började och gruvverksamheten tog fart. Kvikkjokk blev en viktig ort och kallades Hyttan då ett smältverk fanns där och mellan åren 1660-1700 var verksamheten med malmbrytning, transporter och förädling av malmen som mest intensiv.  

En kunglig resolution den 5/1 1696 förflyttade kyrkoherde Matthias Jonae Groth från Jokkmokk till Kvikkjokk. 

Den 30/11 1703 tillerkändes han rätten att uppbära de 150 daler silvermynt som brukspredikanterna tidigare haft i årslön, mot att han bodde i  brukshusen och övade tillsyn över bergsbrukets inventarier.

Så förblev kyrkoherdarna boende i Kvikkjokk fram till att lappmarksdirektionen den 23/11 1796 bestämde att pastor hädanefter skulle bo i Jokkmokk. Bruksverksamheten i Kvikkjokksområdet var då sedan länge utan betydelse.