Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kvikkjokks kyrka

1661 anlades ett smältverk i Kvikkjokk för smältning av silvermalm från gruvorna vid Alkavare. Vid den tiden användes "en målad stuga" som gudstjänstlokal till dess att det första kapellet byggdes 1763. Kvikkjokks nuvarande kyrka invigdes 1907 och arkitekt var Fritz Eckert. Kyrkan är byggd på samma plats som det första kapellet. Predikstolen, dopfunten, ett hörnskåp och ett altartäcke finns kvar från den gamla kyrkan. Kyrkan har restaurerats 1961.