Kåbdalis kapell

Kåbdalis kapell

Kåbdalis kapell ägs och drivs av en kapellstiftelse. Jokkmokks församling firar gudstjänst här några gånger om året.

Foto: Jokkmokks församling