Foto: Jokkmokks församling

Gustav Adolfs kapell, Ålloluokta

Beläget på södra sidan av Stora Lulevatten.

På platsen fanns redan på 1600-talet ett kapell, som brann ner efter en tid.
I samband med konung Gustav VI Adolfs eriksgata 1952 gav han sitt tillstånd att uppkalla kapellet efter hans namn. En bibel skänktes till kapellet av konungen.
Kapellet invigdes den 23 augusti 1953 av biskop Bengt Jonzon. Komminister Gunnar Fastborg, initiativtagaren till kapellbygget, predikade.