Foto: Jokkmokks församling

Inspelade gudstjänster 2021

Här kan du se våra inspelade gudstjänster och andakter

Sommarandakt

Sommarandakt från Kvikkjokks kyrka. Medverkande: Boel Paulin, Barbro Rönnqvist och Maria Engman

Sommarandakt i Puottaure kyrka

Bertil Fors medverkar

Andakt i midsommartid

Inspelad i Jokkmokk med omnejd samt Gamla kyrkan. Medverkande: Gotthard Nilsson, Nannie Fredriksson m.fl.

Andakt vid Talvatis

Heliga Trefaldighets dag

Andakt på pingstdagen

Andakt från Jokkmokks kyrka

Söndagen före pingst

Andakt från Jokkmokks församlingshem med Elena Veräjä m.fl.

Andakt på Kristi himmelfärds dag

Medverkande: Gotthard Nilsson m.fl.

Bönsöndagen

Andakt för bönsöndagen från Jokkmokks kyrka

5:e söndagen i påsktiden

Andakt i Jokkmokks kyrka

Stilla bön och musik - 4:e söndagen i påsktiden

Elena Veräjä och Maria Engman medverkar i Gamla kyrkan

Gudstjänst på 3:e söndagen i påsktiden

Medverkande: Mogens Amstrup Jacobsen, Maria Engman och sångare från Jokkmokks församling. Gudstjänsten är producerad i Gamla kyrkan för Svenska kyrkan i utlandet.

Jokkmokks gamla kyrka

"Den gode herden"

Andakt för tredje söndagen i påsktiden från Jokkmokks gamla kyrka

Andakt i Vuollerims kyrka på 2:a söndagen i påsktiden

Medverkande: Gotthard Nilsson, Maria Engman och Gunnevi Strandh

Gudstjänst Annandag påsk

Gudstjänst för annandag påsk på samiska och svenska. Medverkande: Elli-Karin Pavval, Laila Kuhmunen, André Szmal, Valborg Mangs Märak och Anders Nilsson.

Ekumenisk påskgudstjänst i Jokkmokks kyrka

Medverkande: Boel Paulin, Maria Engman, körsångare från Jokkmokks frikyrka m.fl.

Passionsandakter i Stilla veckan

Våra präster läser ur Markusevangeliet om Jesu väg till korset

Niejdda Maria Biejvve

Gudstjänst vid jungfru Marie bebådelsedag på samiska och svenska.

Midfastosöndagen

Andakt från Gamla kyrkan

3 söndagen i fastan

Andakt från Jokkmokks församlingshem. Medverkande: Elena Veräjä, Maria Engman och Gunnevi Strandh

1:a i fastan

Andakt för första söndagen i fastan från Jokkmokks gamla kyrka. Medverkande: Boel Paulin och Maria Engman.

Andakt på fastlagssöndagen

Medverkande: Gotthard Nilsson och Maria Engman

Márnánbiedna gintalmässobiejven sábmáj ja dárruj

Marknadsandakt kyndelsmässodagen på samiska och svenska från Jokkmokks gamla kyrka

Morgonbön i Gamla kyrkan 6 februari

Medverkande: Bertil Fors och Maria Engman

Internationell ekumenisk morgonbön i Gamla kyrkan 5 februari

Medverkande: Elena Veräjä, Tom Rutschman och körsångare från Jokkmokks frikyrka

Marknadsgudstjänst i Jokkmokks kyrka 4 februari

Medverkande: Gotthard Nilsson, Boel Paulin, Birgitta Kuoljok, elever från Sameskolan m.fl

Andakt 31 januari - Septuagesima

Medverkande: Elena Veräjä och Maria Engman

3:e söndagen efter trettondagen

Andakt från Jokkmokks kyrka. Medverkande: Gotthard Nilsson och Maria Engman

Andakt för 2:a söndagen efter trettondagen

Medverkande: Boel Paulin, Alexander Olsson och Maria Engman Foton: Boel Paulin och Valborg Mangs Märak

Andakt på 1:a söndagen efter trettondagen

Gotthard Nilsson och Alexander Olsson

Trettondagsandakt från gamla kyrkan

Boel Paulin och Maria Engman

Trettondagsandakt från gamla kyrkan

Boel Paulin och Maria Engman

Julandakt på samiska och svenska

Elever från Sameskolan medverkar

3:e advent i Gamla kyrkan

Andakt på nordsamiska och svenska