Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Arasluokta kapell

Jåhkågasska samebys sommarviste vid Virihaures strand i Padjelanta nationalpark.
Kapellet som ligger mitt i byn, enligt bybornas önskemål, invigdes 1993. Det är ett träkapell som är ritad av Roger Kvickström efter en idé av Johan Märak och Nils E Walkeapää. Den första kyrkkåtan byggdes av Paulus Utsi 1944. Kyrkkåtan raserades av snötryck och en ny kyrkkåta uppfördes 1960 under ledning av Isak Parffa.