Foto: Viola Engström

Arasluokta kapell

Jåhkågasska samebys sommarviste vid Virihaures strand i Padjelanta nationalpark.
Kapellet som ligger mitt i byn, enligt bybornas önskemål, invigdes 1993. Det är ett träkapell som är ritad av Roger Kvickström efter en idé av Johan Märak och Nils E Walkeapää. Den första kyrkkåtan byggdes av Paulus Utsi 1944. Kyrkkåtan raserades av snötryck och en ny kyrkkåta uppfördes 1960 under ledning av Isak Parffa.