Foto: Jessica Mossberg

Voices of Joy

Det här är en kör för alla vuxna som älskar att sjunga, har erfarenhet av körsång och en ambition att nå en högre nivå. Glädjen står i centrum och stående inslag är sångteknik och stämmor, men vi arbetar också med rörelse och koreografi samt en gemensam körklang.

Efter att ha pausat den fysiska verksamheten under våren sparkar kören igång igen på ett coronasäkert vis. Vi delar upp oss i mindre grupper och sjunger med avstånd till varandra. På grund av pandemin tar vi i nuläget inte in nya sångare.

Det här är en kör för alla vuxna som älskar att sjunga och där glädjen står i centrum. Stående inslag är sångteknik och stämmor, men vi arbetar också med rörelse och koreografi samt en gemensam körklang.

Vi övar på dynamik och att hitta volymen i sin egen röst. Repertoaren kommer att vara bred med viss betoning på pop och gospel. Körrepetitionerna byggs upp liknande ett träningspass, med uppvärmning av rösten, kroppen och andningen före själva repetoaren. Vi sjunger och blandar olika låtar och stilar.

Fördelen med att sjunga i kör, förutom gemenskapen, är att deltagarna inte behöver vara superduktiga med fina soloröster. Här bygger vi istället en gemensam röst, där vi tar hjälp av varandras unika toner och styrkor. I S:t Johannes församling satsar vi också mycket på musiken och körerna sjunger alltid med kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

detaljerna

Tid: Måndagar jämna veckor 18.45-21.00
Plats: Stefanskyrkan i Vanadislunden (Frejgatan 20 B)

Kostnadsfritt

Foto: Jessica Mossberg

För mer information kontakta

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare