Voices of Joy

Den här kören har genomgått en förändring under pandemin och består numera bara av kvinnor men målsättningen är densamma! Glädje och hög ambition står i centrum när vi sjunger och vi jobbar med flerstämmighet, sångteknik och sceniskt uttryck.

Vi söker dig som har körerfarenhet och som med stöd av andra kan hålla en egen stämma. För vidare information och anmälan kontakta körledare. Vi övar varannan vecka jämna måndagar med terminsstart 23 augusti 2021.

Det här är en kör för alla kvinnor som älskar att sjunga och där glädjen står i centrum. Stående inslag är sångteknik och stämmor men vi jobbar också med uttryck och gemensam körklang.

Vi övar på dynamik och att hitta volymen i sin egen röst. Repertoaren kommer att vara bred med viss betoning på pop och gospel. Körrepetitionerna byggs upp liknande ett träningspass, med uppvärmning av rösten, kroppen och andningen före själva repetoaren. Vi sjunger och blandar olika låtar och stilar.

Fördelen med att sjunga i kör, förutom gemenskapen, är att deltagarna inte behöver vara superduktiga med fina soloröster. Här bygger vi istället en gemensam röst, där vi tar hjälp av varandras unika toner och styrkor. I S:t Johannes församling satsar vi också mycket på musiken och körerna sjunger ofta till kompband på våra gudstjänster, vilket gör det extra roligt.

detaljerna

Tid: Måndagar jämna veckor 18.45-21.00
Plats: Stefanskyrkan i Vanadislunden (Frejgatan 20 B)

Kostnadsfritt

Anmäl dig till höstens körövningar!

Foto: Jessica Mossberg

För mer information kontakta

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare