Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Visste du det här?

1,1 miljarder människor lever på under 1 dollar per dag. Ytterligare 2 miljarder människor lever på under 2 dollar per dag. Varje år dör 6 miljorner barn av undernäring innan de fyllt fem år.

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda. Var 3,6 sekund dör en människa på grund av svält och den stora majoriteten är barn under 5 år.

 

Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen

Hur världen skulle kunna se ut om vi uppnår några globala mål före 2030. Källa: The Global Goals