Visste du det här?

1,1 miljarder människor lever på under 1 dollar per dag. Ytterligare 2 miljarder människor lever på under 2 dollar per dag. Varje år dör 6 miljorner barn av undernäring innan de fyllt fem år.

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda. Var 3,6 sekund dör en människa på grund av svält och den stora majoriteten är barn under 5 år.

 

Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen

Hur världen skulle kunna se ut om vi uppnår några globala mål före 2030. Källa: The Global Goals

Hållbarhet och Miljö

Vi på S:t Johannes församling vill genom vårt miljöarbete inte bara bidra till en bättre miljö utan även förmedla hopp till kommande generationer.

En bön kring Guds och vårt ansvar

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.