Foto: Jessica Mossberg

Diakoni - en kärleksfull hand

Diakoni är kyrkans arbete med människor i utsatta livssituationer. Det handlar om att bryta ensamheten hos både unga och gamla, att hjälpa psykiskt sköra människor och hemlösa som fallit mellan stolarna i det sociala systemet, att stödja någon i sorg samt att stödja nyanlända. Förebilden är Jesus, att i handling omsätta Guds ord.

Arbetet i diakonin varvas med möten, samtal och arbete framför datorn. Foto: Jessica Mossberg

I S:t Johannes församling arbetar två personer med det dagliga diakonala arbetet. Det är Thomas Axelsson, socionom och Micaela Leijonmarck Pilati, diakon. Deras arbetsdagar skiljer sig rätt mycket från varandra och visar på den stora bredd av arbetsuppgifter som ryms inom det diakonala arbetet.

Genom diakonin kan S:t Johannes församling erbjuda rådgivande stödsamtal,
själavårdssamtal, samtal för sörjande, hem- och sjukbesök och hjälp i kontakt
med myndigheter och institutioner. Diakoniverksamheten kan till behövande,
som inte får bidrag via sociala myndigheter, vid speciella skäl ge ekonomiskt
bidrag. Pengarna kommer från stiftelser som skänkt pengar för detta ändamål. En fondansökan fylls då i och lämnas till diakonin. Två ansökningar om bidrag kan göras per år. För att få ta del av detta behöver man vara i ekonomisk nöd och vi kontrollerar alltid noggrant skattedeklaration och familjebevis innan medel utbetalas. Vi har dock bara möjlighet att hjälpa dem som bor inom vårt församlingsområde ekonomiskt, övriga får vi hänvisa till deras. Det blir dock mer problematisktnär det gäller hjälp till hemlösa. Här får vi avgöra behovet av ekonomisk hjälp från fall till fall och här kan det även handla om att vägleda människor i nöd och informera dem om vad de har för rättigheter, via socialtjänsten.

Vi följer även med till möten på socialkontor som stödperson, något som är av yttersta vikt för de psykiskt sköra personer som inte kan klara av ett möte på egen hand. 

S:t Johannes församling både stödjer och samverkar med föreningen Ny
Gemenskap som bland mycket annat anordnar frukost till hemlösa. Här bjuds
det även på musik och samtal. För det handlar inte bara om att dela ut mat
till hemlösa, det handlar även om att ge hemlösa människor hopp – att få dem att känna sig värdefulla. I samverkan med Ny Gemenskap ordnar vi även varje år ett stort gemensamt julfirande med gratis julmat och musikunderhållning för
ensamma och hemlösa. 

Att bygga gemenskap och att bryta isolering och ensamhet är något som ligger oss varmt om hjärtat!

Vi bjuder varje år in till Jubilarfest där vi gemensamt firar födelsedag för de som fyller jämnt från 80 år och uppåt. Vi skapar även många veckovisa träffpunkter för både unga och äldre att träffas. Vi anordnar må-brapromenader, studiero med läxhjälp och kreativt café, för att nämna några. Det är vad vi kallar förebyggande diakoni. Här kan vi gå in och erbjuda något mycket mer än vad till exempel socialtjänsten kan. Vi erbjuder ett sammanhang, en gemenskap och även den andliga biten.

Hos oss får du hjälp att finna samhörighet både med andra människor och med Gud. Att få ökad livskvalitet genom att tillhöra ett sammanhang och träffa nya bekantskaper är viktigt. Många blir goda vänner genom våra träffpunkter och det är väldigt roligt att se!

Vidare får vi testamenterade pengar och gåvor som skänks till oss i församlingen
för att använda till olika aktiviteter. Det kan vara att skapa utflykter eller specialarrangerade aktiviteter i våra lokaler och det kan även vara till stöd för att driva vidare våra befintliga aktiviteter.

På Norrmalm finns fler än du anar som har det tufft ekonomiskt. Vi har därför startat upp två grupper på Facebook där människor både kan mötas och hjälpa varandra, Familj till familj på Norrmalm och Pensionär till pensionär på Norrmalm. Dessa grupper är till för dig som kan tänka dig att hjälpa en annan pensionär eller familj med barn och för dig som ibland behöver något som inte ekonomin räcker till. Till dessa grupper får vi också fina bidrag från lokala företag som vi delar ut till de
som är i behov. Det behöver inte enbart vara pengar utan kan vara skor, kläder,
möbler och andra prylar och apparater som skänks, via oss, för utdelning till
behövande i grupperna. Här jobbar vi också med att få människor att släppa
sina fasader – att våga be om hjälp.

En stor del i vårt diakonala arbete handlar också om samtal, själavårdande
samtal. Det kan vara personer som är i sorg eller som hamnat i en svår situation
som behöver få någon att prata med. Till dem erbjuder vi samtalsstöd, som
är kostnadsfria, där vi hjälper dem att komma vidare i livet. Vi finns även till hjälp som extra stöd vid begravningar.

Alla som arbetar inom diakonin har tystnadsplikt.


Text: Jessica Mossberg

Foto: Jessica Mossberg

Utdelning av lunchlådor till hemlösa

Det blev en kall Påsk i Gemenskap i år, med snö och en hel del vind. Desto varmare i hjärtat blev vi av att se alla fina medarbetare och volontärer som gjorde utdelning av matkassar och servering av kaffe och te till behövande och hemlösa till ett smidigt och coronasäkert event.

Träffpunkter

Till våra verksamheter och träffpunkter är alla välkomna, oavsett livsåskådning. Vi finns här för dig, i våra kyrkor och församlingslokaler, genom personliga möten och samtal. Vi ser fram emot att dela dagen med dig. Vi ses!

Samtal och stöd

Vi människor hamnar då och då i problematiska livssituationer, då vi behöver någon att prata med. Vi har lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Läs mer »

Andakter med Christer Schwartz

I orostider. Christer håller andakter i vardagen och delar med sig av sina tankar och funderingar.

Studiero med fika – Tisdagar kl 15-18.30

Gymnasieelever är välkomna till Stefanssalen på tisdagar, med gott om plats för både läxläsning och samtal. Välkommen att sitta ner i lugn och ro för att studera, fika och umgås. Behöver du hjälp med läxläsningen finns personal till hands. Ingen föranmälan behövs!