Foto: Magnus Aronsson/IKON

Stöd i sorgen

Du är välkommen med din sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det. Hos oss får du stöd att bearbeta den akuta sorgen och möjlighet till olika typer av stödjande samtal.

Någon att tala med
I Svenska kyrkans församlingar bedrivs ett omfattande arbete till stöd för människor i sorg. Bland annat erbjuds stödgrupper och enskilda samtal. 

Du är välkommen till S:t Johannes Samtalsstöd oavsett livsåskådning. Stödsamtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Du kontaktar oss på tel: 08-508 88 670, tidsbokning torsdagar kl 08–08.45.

Sorgmottagningen
Sorgmottagningen har gett stöd åt människor i sorg sedan 1985. Mottagningen erbjuder professionellt, psykologiskt/psykoterapeutiskt stöd till vuxna sörjande (från 18 år), som drabbats av förlust genom dödsfall. Samtalen är avgiftsfria. Verksamhetens kostnader täcks genom fondmedel och donationer.
Vi tar emot sökanden från hela länet, men boende inom Norrmalm prioriteras enligt föreningens stadgar.

Kontakta mottagningen:
Tel: 08 - 440 93 80
Telefonmottagning: tisdag och torsdag 10.00 – 11.00
e-post:   info@sorgmottagningen.se
hemsida: www.sorgmottagningen.se

Länkar

Vårdguiden www.vardguiden.se

Phir www.phir.se

Nationella Hjälplinjen www.hjalplinjen.se
Tel: 020-22 00 60. Behöver du prata om det du inte kan prata om?
Hjälplinjen erbjuder stöd anonymt, professionellt och kostnadsfritt. Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om man oroar sig för någon annan. Man kan ringa eller skriva till Hjälplinjen, men också söka efter annat stöd i vår länksamling. Öppet alla dagar 13-22 eller skriv och få ett personligt svar på www.hjalplinjen.se/Skriv-till-hjalplinjen
Sök annat stöd på http://www.hjalplinjen.se/sida/sök.aspx

Svenska kyrkans sorggrupper www.stockholmsstift.se/sorg

Spädbarnsfonden www.spadbarnsfonden.se

Föräldraföreningen Små Änglar www.smaanglar.org

Föreningen Vi Som Förlorat Barn www.vsfb.se FEBE - Föreningen för föräldrar som har mist barn febe.net

Sara Lodin - sammanställning av information om hjälp och stöd för unga sörjande www.sorginfo.se

Vi som Mist någon Mitt I Livet www.vimil.se

Riksförbundet änkor och änkemän www.efterlevande.se

Riksorganisationen SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
www.spes.se

Föreningen FOKUS för unga som har förlorat närstående i självmord
www.ungaisorg.se

Vi som mist någon anhörig i suicid www.vsmis.dinstudio.se
Riksföreningen för anhöriga till våldsdödade www.rav.se

Första hjälpen vid sorg

Konkreta tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer.

Samtal och stöd

Vi människor hamnar då och då i problematiska livssituationer, då vi behöver någon att prata med. Vi har lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Läs mer »

Kvinna håller om en liten flicka.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.