Stefanskyrkan - historik

Den första kyrkan i Sibirien var ett enkelt träkapell ritat av Erik Otto Ulrich. Det invigdes på Kristi Himmelsfärds dag år 1900. Eftersom hyreskontraktet för tomten bara löpte på tre år, blev det ganska snabbt aktuellt att bygga en permanent kyrka - den som nu finns i Vanadislunden. 

Den första kyrkan i Sibirien var ett enkelt träkapell ritat av Erik Otto Ulrich. Det invigdes på Kristi Himmelsfärds dag år 1900. Eftersom hyreskontraktet för tomten bara löpte på tre år, blev det ganska snabbt aktuellt att bygga en permanent kyrka - den som nu finns i Vanadislunden. 

Carl Möller, som tidigare hade ritat S:t Johannes kyrka, fick även denna gång i uppdrag att rita församlingens kyrka.

Egentligen tyckte man inte att det behövdes en kyrka i dessa avlägsna trakter - Sibirien som området kallas. Men Sällskapet för främjande av själavård hyrde en tomt i hörnet av Frejgatan-Tulegatan, för att de som bodde i församlingens norra del skulle få höra till en gudstjänstlokal. Den här gången fanns inte någon fri mark att tillgå, men Stockholms stad tillfrågades och församlingen fick mot arrende bygga i en del av Vanadislunden. Kyrkan var klar för invigning på Kristi Himmelsfärds dag 1904.
Den gamla kyrkan flyttades till Aspudden, och den syns på höger sida när man far söderut på Essingeleden.