Foto: Åsa Chew

S:t Johannes kyrka - interiör och exteriör

S:t Johannes kyrka är en katedralliknande kyrka med en fantastisk interiör och plats för 900 personer.

Se en panoramabild från S:t Johannes kyrka 

Interiör
Johannes kyrka är en produkt av sin tid, en nygotisk tegelkyrka. Den har ljus och rymd och med en påtaglig höjdsträvan.

Speciellt imponerande i kyrkans inredning är de mäktiga glasmålningar som pryder de fem spetsbågefönstren i koret, samt fönstren i transepten (tvärskeppet). I mittenfönstret i koret syns Jesus på korset, omgiven av Maria och lärjungen Johannes, som gett namn åt kyrkan. De övriga fönstren visar de tolv apostlarna, grupperade tre och tre. Västra transepfönstret skildrar Jesu födelse och det östa Jesu uppståndelse. Glasmålningarna är tillverkade hos F X Zetter i München under Carl Möllers överinseende. 

Altarskåpet har komponerats av Theodor Lundberg i sirlig gotisk stil med tinnar och torn. I mitten ses Jesus på korset, omgiven av en strålglans. De figurer han flankeras av är alla gammaltestamentliga: Abel, Melkisedek, Aron och Isak. De är alla på något sätt knutna till offertanken. 

Målningarna i kortaket är utförda av Agi Lindegren. 

Den väldiga flossamattan i koret är en exakt kopia av den ursprungliga kormattan från år 1890, ritad av Julius Kronberg och vävd av Handarbetets vänner. Kopian är vävd i Indien och invigdes 1995. 

Dopfunten av är av ljus engelsk sandsten och marmor, med ett lock av brons.
Gusten Lindberg (1852-1952) har gjort bronsstatyetten föreställande Johannes Döparen som pryder dopfuntens lock, år 1890. 

Predikstolen av ek pryds av reliefer som föreställer Jesu lidandes väg. 

I söder ovanför orgeln, syns ett stort rosettfönster. Orgelläktaren byggdes ut 1946 till sin nuvarande storlek. Samtidigt byggdes orgeln om av firman Åkerman och Lund. 

I tornet, som reser sig 70 meter över marken, hänger fem klockor. Tre av dem skänktes till Johannes kyrka år 1884 av dåvarande kronprinsessan Victoria. De två andra klockorna kommer från klockstapeln. 

Under årens lopp har betydande förändringar gjorts av kyrkans interiör. 1914 bestämde kyrkorådet, trots arkitektens motstånd, att ta upp en mittgång och även placera bänkar i sidoskeppen. Prediksstolen har flyttats flera gånger.
Under 1940-talet gjordes ganska omfattande renoveringar och ombyggnader i kyrkan: genom ett ljudabsorberande material förbättrades akustiken, kyrkan fick helt ny armatur, orgelläktaren byggdes och under den en brudkammare samt ett förrådsrum. Dessutom sattes innanfönster in i hela kyrkan. 

Exteriör
Kyrkan är byggd i rött tegel med en sockel av granit. En bred granittrappa leder upp till kyrkans port, som flankeras av apostlarna Petrus och Paulus. Ursprungligen var alla figurer, ornament och profiler av cement, men vid restaureringar har de antingen tagits bort eller ersatts med huggen granit. 

S:t Johannes Kyrkogård

S:t Johannes kyrkogård är belägen på Brunkebergsåsens högsta punkt, mitt i centrala Stockholm. Det var länge en kal och öde plats med lite vegetation. Platsen var förr fruktad som skådeplats för spökerier och andra hemskheter. Först 1817 planterades träd på kyrkogården. I dag fungerar kyrkogården som park och skolgård för Internationella skolan och Franska skolan. För att vara de dödas viloplats är S:t Johannes kyrkogård en sällsynt levande plats!

Ett enastående byggprojekt!

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal. Läs mer »

Intressanta gravar

S:t Johannes kyrkogård innehåller ett stort antal gravar av personhistoriskt intresse.