Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka ligger högst upp på Brunkebergsåsen i Stockholm, där Malmskillnadsgatan mynnar ut mot norr. Trots sin placering mitt i centrala Stockholm och trots sin storlek, ligger kyrkan undanskymd från omgivande kvarter.

Johannes kyrka skiljer sig i ett viktigt avseende från andra kyrkor: koret ligger i norr, inte i öster som brukligt är. På grund av kyrkans läge på den långsmala Brunkebergsåsen med nordsydlig längdriktning är detta den naturliga placeringen, även om den är ett brott mot den kristna kyrkans urgamla byggnadstraditioner.

Öppettider
Kyrkan är öppen för allmänheten tisdag, torsdag och lördag kl 11–16 samt under gudstjänster och konserter. Du är varmt välkommen in för att tända ett ljus eller bara komma bort från stadens brus. Närmsta T-banestation: Hötorget.