Foto: Åsa Chew

S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka är en katedralliknande kyrka med en fantastisk interiör och plats för 900 personer. Kyrkan ligger högst upp på Brunkebergsåsen i Stockholm, där Malmskillnadsgatan mynnar ut mot norr. Trots sin placering mitt i centrala Stockholm och trots sin storlek, ligger kyrkan undanskymd från omgivande kvarter.

S:t Johannes kyrka är öppen tisdagar till lördag kl 11-16. Välkommen! Ingång via Johannesgatan då huvudentrén är avspärrad p.g.a. renoveringen av kyrktornet .

S:t Johannes kyrka öppen under renoveringen

Vintern 2020 stängdes S:t Johannes kyrka efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar som kunde vara en risk för att människor skadas om man vistas i byggnaden. Men under våren 2023 fick vi en provisorisk säkring på plats vilket innebär att vi kunnat öppnat kyrkogården och kyrkan igen. 

S:t Johannes kyrka skiljer sig i ett viktigt avseende från andra kyrkor: koret ligger i norr, inte i öster som brukligt är. På grund av kyrkans läge på den långsmala Brunkebergsåsen med nordsydlig längdriktning är detta den naturliga placeringen, även om den är ett brott mot den kristna kyrkans urgamla byggnadstraditioner.

Närmsta T-banestation: Hötorget.

Exteriör
Kyrkan är byggd i rött tegel med en sockel av granit. En bred granittrappa leder upp till kyrkans port, som flankeras av apostlarna Petrus och Paulus. Ursprungligen var alla figurer, ornament och profiler av cement, men vid restaureringar har de antingen tagits bort eller ersatts med huggen granit. 

Ta en rundtur i vår vackra kyrka!

Upptäck S:t Johannes kyrka virtuellt! Vandra runt i kyrkorummet, besök altaret, och njut av alla vackra utsmyckningar, taket, fönstren...
Navigera genom att klicka på pilarna och scrolla runt i 360 grader. Du kan även zooma in och ut. Väljer du att kliva ut ur någon av ytterdörrarna får du även se hur omgivningen ser ut!

Tips! Gör rundvandringen med helskärmsvisning 
(klicka på helskärmssymbolen i övre högra hörnet)

Interiör
S:t Johannes kyrka är en produkt av sin tid, en nygotisk tegelkyrka. Den har ljus och rymd och med en påtaglig höjdsträvan. Speciellt imponerande i kyrkans inredning är de mäktiga glasmålningar som pryder de fem spetsbågefönstren i koret, samt fönstren i transepten (tvärskeppet). I mittenfönstret i koret syns Jesus på korset, omgiven av Maria och lärjungen Johannes, som gett namn åt kyrkan. De övriga fönstren visar de tolv apostlarna, grupperade tre och tre. Västra transepfönstret skildrar Jesu födelse och det östa Jesu uppståndelse. Glasmålningarna är tillverkade hos F X Zetter i München under Carl Möllers överinseende. 

Altarskåpet har komponerats av Theodor Lundberg i sirlig gotisk stil med tinnar och torn. I mitten ses Jesus på korset, omgiven av en strålglans. De figurer han flankeras av är alla gammaltestamentliga: Abel, Melkisedek, Aron och Isak. De är alla på något sätt knutna till offertanken. 

Målningarna i kortaket är utförda av Agi Lindegren. 

Den väldiga flossamattan i koret är en exakt kopia av den ursprungliga kormattan från år 1890, ritad av Julius Kronberg och vävd av Handarbetets vänner. Kopian är vävd i Indien och invigdes 1995. 

Dopfunten av är av ljus engelsk sandsten och marmor, med ett lock av brons.
Gusten Lindberg (1852-1952) har gjort bronsstatyetten föreställande Johannes Döparen som pryder dopfuntens lock, år 1890. 

Predikstolen av ek pryds av reliefer som föreställer Jesu lidandes väg. 

I söder ovanför orgeln, syns ett stort rosettfönster. Orgelläktaren byggdes ut 1946 till sin nuvarande storlek. Samtidigt byggdes orgeln om av firman Åkerman och Lund. 

I tornet, som reser sig 70 meter över marken, hänger fem klockor. Tre av dem skänktes till S:t Johannes kyrka år 1884 av dåvarande kronprinsessan Victoria. De två andra klockorna kommer från klockstapeln

Under årens lopp har betydande förändringar gjorts av kyrkans interiör. 1914 bestämde kyrkorådet, trots arkitektens motstånd, att ta upp en mittgång och även placera bänkar i sidoskeppen. Prediksstolen har flyttats flera gånger.
Under 1940-talet gjordes ganska omfattande renoveringar och ombyggnader i kyrkan: genom ett ljudabsorberande material förbättrades akustiken, kyrkan fick helt ny armatur, orgelläktaren byggdes och under den en brudkammare samt ett förrådsrum. Dessutom sattes innanfönster in i hela kyrkan. 

S:t Johannes kyrka öppnades igen 1 juni 2023.

Hösten 2020 beslöt församlingen att stänga kyrkan efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar och kan vara en risk för att människor skadas om man vistas i och omkring byggnaden.

Nu har vi påbörjat renoveringen och det finns inte längre någon akut rasrisk. Kyrkogården och kyrkan har därför öppnats upp. Kyrkan kommer vara under renovering fram till tidigast våren 2024 med avspärrningar, byggställningar och byggkran vid stora trappan, huvudentrén och delar av kyrkogården. 
Läs mer ›› 

Foto: Jessica Mossberg

S:t Johannes kyrka - Orglarna

I S:t Johannes kyrka finns två orglar, den stora läktarorgeln och den mindre kororgeln.

S:t Johannes kyrka - Historik

S:t Johannes kapell, som stod färdigt 1651. Kapellet var en enkel, korsformad, tjärad kyrka som var avsedd för begravningar men fick så småningom status som kapell inom Jacob-Johannes församling.

Ett enastående byggprojekt!

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal. Läs mer »

Intressanta gravar

S:t Johannes kyrkogård innehåller ett stort antal gravar av personhistoriskt intresse.

S:t Johannes Kyrkogård

S:t Johannes kyrkogård är belägen på Brunkebergsåsens högsta punkt, mitt i centrala Stockholm. Det var länge en kal och öde plats med lite vegetation. Platsen var förr fruktad som skådeplats för spökerier och andra hemskheter. Först 1817 planterades träd på kyrkogården. I dag fungerar kyrkogården som park och skolgård för Internationella skolan och Franska skolan. För att vara de dödas viloplats är S:t Johannes kyrkogård en sällsynt levande plats!