S:t Johannes Askgravlund

Askgravlunden är placerad på S:t Johannes kyrkogård och är i första hand avsedd för avlidna personer folkbokförda i Stockholms kommun, men dispens kan beviljas.

Askgravlunden är ett gemensamt gravområde avsett för gravsättning av aska efter avlidna och gravskicket medför inte gravrätt.

De gravsattas namn, födelse- och dödsdatum graveras in på stenplattor. Det finns plats för fyra namn på varje platta. Det finns inte möjlighet att välja plats eller vilka namn som ska graveras på respektive platta. Gravsättning i askgravlunden kan ske under perioden 1 april till 31 oktober. Den gravsattes namn finns ingraverat i 25 år och det kan finnas möjlighet att förlänga tiden. Anhörig får, om de så önskar, närvara och medverka vid gravsättningen.

S:t Johannes församling tar hand om askgravlunden och håller ordnat och värdigt skick. Smyckning med levande snittblommor och ljus av engångskaraktär får placeras på stenmuren vid järnkorset. På övrig mark inom askgravlunden får varken blommor eller ljus placeras.

Begravningsbyrån hjälper till att fylla i de två blanketterna inför en gravsättning och skickar dessa till S:t Johannes församling. När det sedan är tid för gravsättning kontaktas anhöriga. En kostnad om 5000 kr kommer att faktureras. 

Kontakta oss på telefon 08-508 88 650 för mer information.

 

 

Foto: Jessica Mossberg

Begravning

Döden är en del av livet. Så är det, även om vi kanske ogärna tänker på det. Då kommer oftast bortgången av en närstående som en chock för oss. Därför är begravningen är en viktig ceremoni, där vi får möjligheten att hedra och ta farväl av den avlidne och gör den till en fin och minnesvärd stund.

S:t Johannes Minneslund

Minneslunden invigdes 1995 och är ritad av arkitekt Örjan Lönngren. Gjutjärnskorset av skulptören Carl Eldh har ursprungligen stått på Stefanskyrkans västra trappa.

Stöd i sorgen

Du är välkommen med din sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det.

Intressanta gravar

S:t Johannes kyrkogård innehåller ett stort antal gravar av personhistoriskt intresse.

Stefanssalen

Det går bra att hyra Stefanssalen vid dopkaffe, vigselmottagning och begravningskaffe. Salen ligger på Frejgatan 31, i nära anslutning till Stefanskyrkan.