S:t Johannes Askgravlund

Askgravlunden är placerad på S:t Johannes kyrkogård och är i första hand avsedd för avlidna personer folkbokförda i Stockholms kommun, men dispens kan beviljas.

Askgravlunden är ett gemensamt gravområde avsett för gravsättning av aska efter avlidna och gravskicket medför inte gravrätt.

De gravsattas namn, födelse- och dödsdatum graveras in på stenplattor. Det finns plats för fyra namn på varje platta. Det finns inte möjlighet att välja plats eller vilka namn som ska graveras på respektive platta. Gravsättning i askgravlunden kan ske under perioden 1 april till 31 oktober. Den gravsattes namn finns ingraverat i 25 år och det kan finnas möjlighet att förlänga tiden. Anhörig får, om de så önskar, närvara och medverka vid gravsättningen.

S:t Johannes församling tar hand om askgravlunden och håller ordnat och värdigt skick. Smyckning med levande snittblommor och ljus av engångskaraktär får placeras på stenmuren vid järnkorset. På övrig mark inom askgravlunden får varken blommor eller ljus placeras.

Begravningsbyrån hjälper till att fylla i de två blanketterna inför en gravsättning och skickar dessa till S:t Johannes församling. När det sedan är tid för gravsättning kontaktas anhöriga. En kostnad om 5000 kr kommer att faktureras. 

Kontakta oss på telefon 08-508 88 650 för mer information.

 

 

Foto: Jessica Mossberg