Släktforskning och folkbokföring

S:t Johannes församling har inte längre kvar kyrkobokföringsarkivet. Det betyder att församlingen inte kan hjälpa till med släktforskning, utan hänvisar till Stockholms stadsarkiv, som tagit över handlingarna. 
 Stockholms stadsarkiv, telefon 508 283 00. 

Ansvaret för folkbokföring ligger hos skattemyndigheten, inte hos församlingarna. Folkbokföringsreformen innebar att ansvaret överfördes från Svenska kyrkan till Skattemyndigheten. Enligt ett regeringsbeslut från 1990 ska alla handlingar gällande folkbokföring till och med 1991-06-30 som förvaras på församlingarna levereras till respektive landsarkiv. Läs om folkbokföring på Skatteverket