Skolbesök

Som en del i religionsundervisningen åk 4-8

Sverige är idag ett land med religiös mångfald. Förståelse och kunskap om varandras traditioner är viktigt för att skapa förståelse mellan människor. Här ser vi som kyrka en uppgift i att vara med och bidra. Vi vill visa på likheter och skillnader mellan religionerna och söker efter det som förenar människor. Denna uppgift är också en viktig del av skolans religionsundervisning (Lgr11).

Därför erbjuder vi under höstterminen ett pedagogiskt program för mellanstadiet. Utställningen handlar om olika religioners sätt att fira årets fester, med
utgångspunkt i det kristna kyrkoåret.
Utställningen leds av en pedagog under 90 minuter. Ett besök innehåller berättande, samtal och eget skapande.

BOKA BESÖK

Under höstterminen erbjuder vi besökstider tisdagar och
onsdagar, för- eller eftermiddagar. Besöket varar 90 minuter
och är kostnadsfritt. Det är viktigt att den medföljande läraren är
tillgänglig för sina elever under hela besöket.

Kontakta Arvid Elenäs, fritids- och ungdomsteolog, för frågor och bokningar.
arvid.elenas@svenskakyrkan.se  070-319 86 63.