Foto: Jessica Mossberg

Orglarna i Stefanskyrkan

359 tangenter, pedaler och registerandrag har Stefanskyrkans nya digitala orgel. Efter ett samarbetsprojekt med den lokala orgelhandlaren Jerker Antoni, köptes orgeln in och flexibiliteten i församlingen bara ökar!

Orglarna 

Kyrkans äldsta orgel var placerad i en nisch (numer igensatt) till vänster längst framme i koret. Där fanns även körplatsen. Sedan 1960 finns i kyrkan en läktarorgel med 19 stämmor, byggd av Åkerman och Lund. Den är placerad till vänster på körläktaren. 

359 tangenter, pedaler och registerandrag har Stefanskyrkans nya digitala orgel. Efter ett samarbetsprojekt med den lokala orgelhandlaren Jerker Antoni, köptes orgeln in och flexibiliteten i församlingen bara ökar! Digitala orglar är inga keyboards från 80-talet utan ett mycket avancerat instrument. Klaviaturen är placerad, väl slynlig i koret där man kan se organisten »in action« medan ljudet hörs från läktaren. Välkomen in i Stefanskyrkan för att se och lyssna!

S:t Johannes kyrka - Orglarna

I S:t Johannes kyrka finns två orglar, den stora läktarorgeln och den mindre kororgeln.