Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Orglarna i Stefanskyrkan

Orglarna 

Kyrkans äldsta orgel var placerad i en nisch (numer igensatt) till vänster längst framme i koret. Där fanns även körplatsen. 

Sedan 1960 finns i kyrkan en läktarorgel med 19 stämmor, byggd av Åkerman och Lund. Den är placerad till vänster på körläktaren. 

Till vänster om prediksstolen finns en liten kororgel från 1959.